Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

Omentielva Lempëa (Helsinki 2013)


Źródło: Omentielva.com

Nieczęsto się zdarza, żeby badacze języka quenya spotkali się na wspólnym nabożeństwie w kościele. Ale oto nadarzyła się taka okazja podczas piątej już konferencji Omentielva (o poprzedniej edycji pisaliśmy tutaj). Na jej zakończenie, 11 sierpnia b.r. w niedzielę w zborze luterańskim Temppeliaukio (słynnym Kościele Skalnym) odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem pastora Petri Tikki – po fińsku, angielsku i quenejsku. Petri jest znanym lingwistą tolkienowskim – przewodniczącym tegorocznej konferencji.

Konferencja odbywała się w dniach 8-11 sierpnia. Jej główna lokalizacja to Arkadia International Bookshop w stolicy Finlandii – Helsinkach. W tym roku przewodniczył jej Petri Tikka (fiński lingwista tolkienowski i pastor luterański), a sekretarzem był Anders „Beregond” Stenström. Pojawili się głównie europejscy miłośnicy i badacze języków Profesora Tolkiena, w tym Roman Rausch, Julian Bradfield, Johan Winge i Måns Björkman. Wykłady wygłoszone podczas konferencji znajdą się piątym numerze czasopisma Arda Philology – ukaże się ono w 2014. Same wykłady obejmowały takie zagadnienia jak ortografia sindarińska, quenya jako język praktyczny, ewolucja alfabetów elfickich, nowe odkrycia inskrypcji tengwarowych J.R.R. Tolkiena, lingwistyka Elfów Zielonych, słownictwo elfickie, wyjaśnienie słowa Hobbit, książki o językach Tolkiena, ewolucję wiersza Nieninque. Całość wzbogaciły zajęcia z elfickiego haiku, spotkanie poetyckie, sesja gier oraz wspomniane wyżej nabożeństwo luterańskie (szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj). Poniżej prezentujemy quenejskie tłumaczenie Psalmu 100, który był odśpiewany przez Petrego Tikkę w czasie nabożeństwa.

AIRELINDE HARANYA
Tłumaczenie Psalmu 100 – Petri Tikka

1 [Hantalelinde.]
Á yel’ Erun, ilya cemen!
2 A veuya Eru alassenen,
á tule antaryanna yellonen.
3 A ista sa Eru Ilúvatar ná;
acárieryelve, ar senya nalve,
lierya, mámar nesseleryo.
4 Á tule andoryannar hantalenen,
pacaryannar laitalenen.
A hanta se, a esserya aista.
5 An mane Eru ná.
Oiale termare lisserya
ar tenna yénion yéni voronwerya.

Psalm 100

1 [Psalm na dziękczynienie]
Wołajcie radośnie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
2 służcie mu z weselem,
przyjdźcie i radujcie się przed obliczem Jego.
3 Wiedzcie, że tylko Pan jest Bogiem;;
On nas stworzył – do Niego należymy.
Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego pastwiska.
4 Wchodźcie w Jego bramy z dziękczynieniem,
na Jego dziedzińce z hymnami.
Chwalcie Go, błogosławcie Jego imię,
5 bo dobry jest Pan;
Jego łaska na wieki,
a Jego wierność z pokolenia na pokolenie.

(tłumaczenie wg Biblii Edycji Św. Pawła)

Kategorie wpisu: Fandom tolkienowski, G-i-P Report, Lingwistyka

Brak komentarzy do wpisu "Omentielva Lempëa (Helsinki 2013)"

Zostaw komentarz