Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

Tolkien Studies 8

To już ósmy numer, tego bardzo naukowo traktującego tolkienistykę, rocznika redagowanego przez takich badaczy J.R.R Tolkiena jak  Douglas A. Anderson, Michael D.C. Drout, oraz Verlyn Flieger

Poniżej zamieszczamy główny spis artykułów z pominięciem recenzji książek.

“Legend and History Have Met and Fused”: The Interlocution of Anthropology, Historiography, and Incarnation in J.R.R. Tolkien’s “On Fairy-stories”, by
Legenda i historia spotkały się i połączyły” rozmowy o antropologii, historiografii i wcieleniu w „On Fairy-stories” J.R.R Tolkiena – Philip Irving Mitchell

Tolkien’s Goldberry and The Maid of the Moor, by John M. Bowers
Tolkenowska Złota Jagoda i The Maid of the Moor – John M.Bowers

Language in Tolkien’s “Bagme Bloma”, by Lucas Annear
Język w „Bagme Bloma” Tolkiena – Lucas Annear

“Wingless fluttering”: Some Personal Connections in Tolkien’s Formative Years, by José Manuel Ferrández Bru
„Trzepotanie bez skrzydeł” – pewne personalne powiązania w czasach dorastania Tolkiena – José Manuel Ferrández Bru

Robert Quilter Gilson, T.C.B.S.: A Brief Life in Letters, by John Garth
Robert Quilter Gilson, T.C.B.S.: Krótkie życie w listach – John Garth

The Hen that Laid the Eggs: Tolkien and the Officers Training Corps, by Janet Brennan Croft
Kura która zniosła jajka: Tolkiena oraz oficerowie trenujący odziały żołnierskie – Janet Brennan Croft

Stron 311

Serdecznie polecamy

Więcej informacji oraz artykuły w języku angielskim możecie znaleźć tutaj.

Kategorie wpisu: Eseje tolkienowskie, Fandom tolkienowski, Nowości wydawnicze

Brak komentarzy do wpisu "Tolkien Studies 8"

Zostaw komentarz