Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

Quenejskie czytania na wigilijny wieczór

andries_aiamariaEwangelia według św. Łukasza 2,1-20 (tłumaczenie na quenya Helge K. Fauskangera – pojawiło się dokładnie 22 grudnia b.r. z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, źródło)

1 Ar túlë entë auressen i etelendë canwa Auhustus i Táraranello, i mo notumnë quanda ambar. 2 Minya notië sina martanë írë Quirinius nánë cáno Sírio. 3 Ilyë queni lender náven nótina, ilquen véra ostoryanna. 4 Yando Yósef lendë amba Alilëallo, et i ostollo Nasaret, mir Yúrëa, Laviro ostonna, ya ná estaina Vet-Lehem, pan anes maro ar nossëo Laviro, 5 náven nótina as María ye nánë antaina sen vestalessë, ar ye sí nánë *lapsarwa. 6 Írë engettë tassë, i lúmë túlë yassë columnes lapserya. 7 Ar colles yondorya, i minnóna, ar se-vaitanes ar panyane se *salquecolcassë, pan lá engë tún nómë mí *marmen.

8 Enger mavalli i imya nóressë i marner i restassë, tírala lámáreltar i lómissë. 9 Ar i Héruo vala tarnë ara te, ar i Héruo alcar caltanë *os te, ar túra caurë nampë te. 10 Mal i vala quentë téna: ”Áva rucë, pan inyë cára sinwa len túra alassë ya nauva i quanda lien, 11 an anaië cólina len síra *Rehtando, ye ná Hristo, i Heru, Laviro ostossë. 12 Ar si nauva tanna len: Hiruvaldë vinimo, vaitana ar caitala *salquecolcassë.” 13 Ar rincanen engë as i vala rimbë i meneldëa hossëo, laitala Eru ar quétala:  14 ”Alcar i tarmenissen na Erun, ar cemendë rainë atanin pa i sanas mai.”

15 Ar apa i vali oanter tello mir menel, i mavari quenter quén i exenna: ”Alvë lelya Vet-Lehemenna cenien nat sina ya amartië, ya i Héru acárië sinwa ven.”  16 Ar lendeltë hormenen ar hirner María ar Yósef ar i vinimo caitala i *salquecolcassë.  17 Írë cennelte se, carneltë sinwë i nati yar náner quétinë téna pa hína sina. 18 Ar elmenda nampë ilquen hlárala pa i nati nyárinë ten lo i mavari, 19 mal María *hempë ilyë quetier sinë ar sannë pa tai endaryassë. 20 Tá i mavari nanwenner, antala alcar ar laitalë Erun pa ilqua ya hlasseltë ar cenneltë, aqua ve ta nánë nyárina ten.

Ewangelia według św. Mateusza 2,1-12 (tłum. na quenya Helge K. Fauskanger, źródło)

Apa Yésus né cólina Vet-Lehemessë Yúrëo, Heror i arano auressen, en! elentirmor rómenyë ménallon tuller Yerúsalemenna, quétala: „Massë ëa ye ná cólina aran i Yúraron? An Rómessë cennelmë elenerya, ar utúlielmë cavien senna.” Íre hlarnes sin, Aran Heror né quírina, ar quanda Yerúsalem as se, ar hostala ilyë i hérë airimor ar i tencamor imíca i lië, maquentes te pa i colienómë i Hristo. Quententë senna: „Vet-Lehemessë Yúrëo, an sië ná técina i Erutercánonen: ‚Ar elyë, Vet-Lehem Yúrëo, laumë i ampitya mici cánor Yúrëo ná; an elyello tuluva túro, ye nauva mavar Israel lienyan.’ ” San Heror nuldavë tultanë i elentirmor ar maquentë te pa i lú ya minyavë cennentë i elen. Mentaneryet Vet-Lehemenna quétala: „Á lelya, á saca i hína, ar írë ihírielles nyara ninna, ne yando inyë polë lelya cavien senna.” Cenië i elen ánë tien alta alassë. Lendentë mir i coa ar cenner i hína as María amillerya, ar lantala undu canwentë senna. Pantanentë harmantar ar áner sen annar, malta ar ninquima ar nísima suhtë. Írë hlarnentë i aran lendentë oa, ar en! i elen ya cennentë Rómessë lendë epë te, tenna pustanes or i nómë yassë engë i hína.

Ewangelia według św. Jana 1,14 (tłum. na quenya Helge K. Fauskanger, źródło)

Ar i Quetta ahyanë mir hrávë ar marnë imíca me, ar cennelmë alcarerya, taitë alcar ya ernóna yondo samë ataryallo; ar anes quanta Erulissëo ar nanwiéno.

Grafika D. Daniela Andriësa („Uinendila”) przedstawia Maryję z Jezusem w stylu ikon bizantyjskich. Tekst z Gwaith-i-Phethdain tak opisuje tę grafikę:

Portret Theotokos (Bogurodzicy) i Dziecięcia powstał techniką akwareli i złotka, i ma za wzór wiele greckich i rosyjskich ikon (dzieci w rodzinach prawosławnych oraz grekokatolickich uczą się, że ikona ta to rzeczywisty portret Maryi wzorowany na obrazie z czasów Jezusa). Rama wokół ikony zawiera tekst angielski modlitwy Zdrowaś Maryjo zapisany runami cirth. Tekst tengwarem jest w quenya zapisany akwarelami cienkim pędzelkiem na papierze, który ma deseń w róże koloru kości słoniowej i złota. Choć podwójna kropka dla /i/ i potrójna dla „następującego /y/” nie były częste, znaleźć je możemy w kaligraficznym rękopisie Namárie, który jest dziełem samego Tolkiena.

Kategorie wpisu: Lingwistyka, Twórczość fanów, Wydarzenia

4 Komentarzy do wpisu "Quenejskie czytania na wigilijny wieczór"

Conducator, dnia 24.12.2009 o godzinie 13:38

Piękne i zachwycające :) Co prawda nie znam quenyi, ale samo brzmienie tego języka idealnie współgra z Radosną Nowiną, którą ów biblijny fragment niesie :)

Eldil, dnia 24.12.2009 o godzinie 15:27

Ładne

Anya, dnia 25.12.2009 o godzinie 23:57

Quenya i Sindarin nie są dla mnie ładnymi językami, chyba, że mówią w nich Viggo Mortensen i Liv Tyler. Nie rozumiem też, dlaczego tłumaczy się fragmenty Biblii na te języki, skoro i tak mają wg mnie wąską grupę entuzjastów i nic nie wskazuje na to, by się to miało zmienić. Sama bardzo lubię i cenię Tolkiena, ale uważam, że nauka tych języków nic nie daje.

TAO, dnia 27.12.2009 o godzinie 18:55

Dlaczego? Bo można (języki te są dostatecznie rozwinięte, by udźwignąć takie tłumaczenie) i bo się chce. Nikt tego robić nie musi – ale też każdemu wolno. Jest to wystarczające uzasadnienie. A język nie jest wyłącznie narzędziem porozumienia: jest medium sztuki i może być dziełem sztuki.

Zaś wąska grupa entuzjastów języków Środziemia (do której się nie zaliczam) jest wg mojego rozeznania liczniejsza, niż użytkownicy niejednego języka naturalnego.

Zostaw komentarz