Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

G-i-P Report: languages of Middle-earth
in the H3 soundtrack

Martin Freeman as Bilbo Baggins Esq.

Thanks to Tomasz „Elensil” Grzebyk’s help we can analyze today the linguistic content of the Digital Booklet with the lyrics, descriptions and credits from the soundtrack of The Battle of the Five Armies (the sountrack can be found on Deezer.com). This is the linguistic material we can find in the following themes (in our analysis we use David Salo’s A Gateway to Sindarin; words which are not asterisked can be found in Salo’s dictionary). Let us see how often the meaning of the lyrics differs from the official translation! (licentia poetica?):

Przeczytaj resztę wpisu »

Tolkien jako sprzedawca tytoniu.
Najstarsze nagranie głosu Tolkiena (1929)


Źródło: Tolkien Society

Biblioteka Brytyjska (The British Library) w ramach projektu “Save our Sounds” zarejestrowała w swoich zbiorach najstarsze nagranie głosu J.R.R. Tolkiena z roku 1929.

Staraniem Biblioteki Brytyjskiej jest zebranie w swoich zbiorach jak największej ilości rzadkich, unikalnych nagrań języka angielskiego, żeby uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem. Nagranie, o którym tutaj mowa, zostało zarejestrowane w 1929 dla kursu języka angielskiego pt.  Linguaphone Conversational Course in English, a usłyszeć w nim możemy głosy prof. J.R.R. Tolkiena i prof. A. Lloyd Jamesa. Tolkien wygłasza wprowadzenie (mówi piękną angielszczyzną o sklepach tytoniowych w Londynie), a potem jako sprzedawca tytoniu dołącza do prof. Jamesa w dialogu.

Badacze twórczości Tolkiena, Wayne G. Hammond i Christina Scull datują to nagranie na czerwiec 1930 w swojej monumentalnej pracy (którą od szeregu lat rekomendujemy), J.R.R. Tolkien Companion and Guide, ale ostatnio przesunęli tę datę o rok do tyłu, do lipca 1929. Dla polskiego miłośnika Tolkiena ten dialog może być też miłą dodatkową lekcją języka angielskiego. Zapraszamy do wysłuchania!

Tutaj usłyszycie głos J.R.R. Tolkiena na stronach British Library

Dodane:

Odkryliśmy jeszcze głos Tolkiena w lekcji poświęconej transmisji radiowej:

Tutaj usłyszycie głos Tolkiena w dialogu o radiu.

Czym jest u Tolkiena ‚serce’?

Tolkien nigdzie nie pisze, że óre (sind. gûr) to ‚sumienie’. Używa raczej określenia ‚serce’ w rozumieniu: coś co we wnętrzu istoty myślącej mówi, radzi, ostrzega ale nigdy nie nakazuje i zmusza. Przypomina się tutaj dewiza błogosławionego Kardynała Johna Henry’ego Newmana, założyciela Oratorium w Birmingham, w którym chrześcijańskie wychowanie pobierał mały Ronald Tolkien. Jako kardynał, Newman miał w herb wpisaną dewizę »Cor ad cor loquitur« ‚Serce mówi do serca’ (…)

Zaprzyjaźniony z nami TOLKNIĘTY blog zaprasza do lektury tekstu o znaczeniu pojęcia ‚serca’ w książkach Tolkiena. Odwiedźcie TOLKNIĘTEGO!

Kod Reginalda*?

[*Reginaldus to łaciński odpowiednik imienia Ronald]

Gdy jedni autorzy piszą o twórczości Tolkiena jako dziele arcykatolickim, a inni znęcają się nad nim, jako nad (jakże modny to dziś termin) »zagrożeniem duchowym« (np. Robert Tekieli w Gazecie Polskiej, oskarżający opus Tolkiena o propagowanie magii), Elendilion pokaże jeszcze inną możliwość interpretacji. Napiszemy dziś o wpływie teozofii i antropozofii na życie i twórczość Inklingów.

Przeczytaliśmy dla Was dwa ciekawe teksty: wywiad z Owenem Barfieldem (jednym z Inklingów, którego książka Poetic Diction miała wielki wpływ na Lewisa i Tolkiena, oraz ich postrzeganie mitu i języka) przeprowadzony 25 marca 1994 r. przez Niemkę, Astrid Diener (Mythlore nr 78 – wolumin 20, nr 4, zima 1995) oraz wykład pt. „Hermetic Imagination: The Effect of The Golden Dawn on Fantasy Literature” (‚Hermetyczna wyobraźnia: wpływ Zakonu Złotego Brzasku na literaturę fantasy’) Ch. A. Coulombe’a w Proceedings of the J.R.R. Tolkien Centenary Conference. Obydwa teksty są źródłem ciekawych informacji na temat wpływu teozofii, antropozofii, Złotego Brzasku i gnozy na niektórych Inklingów. Podkreślam słowo „niektórych”, bo jak wynika z tekstów C.S. Lewis i J.R.R. Tolkien byli odporni na takie wpływy. Osoby, które w gronie Inklingów interesowały się takimi rzeczami to Owen Barfield (wieloletni antropozof) i Charles Williams.

Barfield w wywiadzie opisuje wielki opór przed antropozofią Steinera u Lewisa:

Jego reakcja na myśl antropozofii to w pewnym sensie tragedia (…)

Barfield twierdzi, że Lewis nie cierpiał tego światopoglądu, bo sam w młodym wieku interesował się… okultyzmem. Barfield mówi:

Jego reakcja na antropozofię była fatalna (…). Wynikało to z faktu, że we wcześniejszym okresie swojego życia był czas, gdy pociągał go dość mocno okultyzm w złym znaczeniu tego słowa, w który to okultyzm weszli niektórzy teozofowie – tak myślę. Jego pociąg do okultyzmu był jednak nieszczery. I reagował na tą tematykę z wielkim impetem. Bo myślał, że wszystko to znowu powróci w antropozofii (…).

a dalej mówi tak:

No tak, rzeczywiście. Lewis przeżył wielką zmianę – to, co nazywał swoim nawróceniem.

Przeczytaj resztę wpisu »

Wykład prof. Verlyn Flieger (TEDxUMD)
„Postaci wyobrażone – doświadczenie realne”

Przez czterdzieści lat ukazywała swoim studentom wartość książek Tolkiena. Dziś zaprasza swoich słuchaczy do Śródziemia, aby zastanowić się nad ludzką kondycją. Jednocześnie zachęca nas, żebyśmy umieli rozpoznać w sobie naszych wewnętrznych Frodów i Gollumów. [Skrót wykładu znajdziecie pod filmem.]

Pani Verlyn Flieger jest emerytowanym profesorem języka angielskiego na Uniwersytecie Maryland, w College Park. Specjalizuje się w komparatywnym badaniu mitologii oraz w zgłębianiu literatury Tolkiena. Jest autorką wybitnych książek opisujących literacki fenomen Profesora (które niestety nie ukazały się jeszcze po polsku! Apel do polskich wydawnictw, żeby tę zaległość koniecznie nadrobić!). Szczególnie znana książka to Splintered Light: Logos and Language in Tolkien’s World ale warto też przeczytać Interrupted Music. The Making of Tolkien’s Mythology oraz A Question of Time: J.R.R. Tolkien’s Road to Faërie. Flieger była też współredaktorką wybitnej pracy zbiorowej pt. Tolkien’s Legendarium: Essays on the History of Middle-earth. Polscy tolkieniści mogą też kojarzyć panią profesor jako jedną z komentatorek biografii Tolkiena w filmach o naszym ulubionym autorze.

Rozwiązanie skrótu TED to Technology, Entertainment, Design. TED to ogólnoświatowy zespół konferencji organizowanych przez Sapling Foundation pod hasłem: „Idee Warte Rozpowszechnienia” (ang. „Ideas Worth Spreading”). Początki tego projektu to lata 80. XX w. Samo TEDx to program lokalnych, organizowanych samodzielnie wydarzeń, które skupiają ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zapraszamy Was do wysłuchania wykładu prof. Flieger, który nosi tytuł „Postaci wyobrażone – doświadczenie realne”. Wykład jest po angielsku (YouTube pozwala nam włączyć intuicyjne podpisy w angielskim), trwa ok. 20 min. i jego skrót prezentujemy po polsku pod oknem filmu.

Pani profesor opowiada o małym człowieczku, na którego spadła wielka odpowiedzialność. Przyjął na swoje barki zadanie, które okazało się za duże na jego siły. I ostatecznie zawiódł. Jednak zadanie zostało wykonane, jakby przez przypadek, a on wrócił do domu smutniejszy, ale też mądrzejszy. Oto fabuła Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena. Oto historia Froda Bagginsa i jego tysiącstokilometrowej wędrówki do Mordoru, gdzie ma zniszczyć Pierścień. Oto historia jego niepowodzenia.

Przeczytaj resztę wpisu »

*únehta to ‚atom’, czyli trochę o fizyce i metafizyce Ardy

Źródło: Tengwestië: A Glossary of Elvish Terms in Fragments on Elvish Reincarnation

Nowa książka francuskiego tolkienisty dr. Michaëla Devaux nosi tytuł J.R.R. Tolkien, l’effigie des Elfes (‚J.R.R. Tolkien, wizerunek Elfów’, Wydawnictwo La Feuille de la Compagnie, Cahier d’études tolkiniennes, No 3; Paris, Bragelonne, 2014, ok. 500 stron.).

Praca jest zbiorem esejów napisanych przez Devaux, ale znajdują się tam również fragmenty pism profesora Tolkiena z okresu od lat 50. do roku 1972, które dotyczą elfiej reinkarnacji i związanych z nią zagadnień metafizycznych. Ta część książki (wydana i po francusku, i po angielsku, co może być ważne dla polskich badaczy pism Tolkiena) nosi tytuł „Fragments on Elvish Reincarnation”. Dr Devaux zaprosił do współpracy Carla F. Hostettera (redaktora lingwistycznych pism Mistrza Tolkiena), żeby przygotował specjalny słownik terminów filozoficznych (metafizycznych), które spotykamy w tych pismach. Na stronie Tengwestië: A Glossary of Elvish Terms in Fragments on Elvish Reincarnation Carl opublikował w ostatnich dniach oryginalny angielski słowniczek, którzy przygotował do francuskiej książki. Jest on bardzo ciekawy. Mówi bowiem wiele o metafizycznej i fizycznej strukturze Ardy!

Dowiadujemy się z niego (wiemy to już z HoMe X, ale warto te sprawy zebrać i jeszcze raz opisać), że istnieje quenejski termin erma ‚substancja pierwotna; primary substance’ (dosł. ‚to co jest pierwsze’). Jest to w filozofii mitu Tolkiena homogeniczna, jednorodna, niezróżnicowana pierwotna substancja właściwa dla pierwotnego stanu Kreacji dokonanej przez Jedynego Boga (Eru).

Następnie dowiadujemy się o terminie ermenië, który kojarzy się z terminem filozofii arystotelesowskiej i chrześcijańskiej, znanym jako Primum Mobile (moc sprawcza, pierwsza przyczyna ruchu). Od owego ‚jedynego poruszyciela’ (prawie dosłowne tłumaczenie terminu quenejskiego) pochodzi całe życie w świecie tolkienowskiego mitu.

Z kolei czytamy o quenejskich terminach estel ‚zaufanie, wiara; trust, faith’, o fëa (l. mn. fëar) ‚dusza, duch zamieszkujący ciało istoty wcielonej; soul, indwelling spirit, of an incarnate being’, o Imbar ‚»Miejsce Zamieszkania«, Ziemia; »The Habitation«, the Earth’, o nassë ‚materiał; material’ (l. mn. nassi; dosłownie ‚to, co jest’).

Ciekawym słowem jest *únehta, l. mn. únehtar czyli… ‚atom’! Carl F. Hostetter wywodzi to słowo od określenia quenejskiego ú-nehta ‚nie-podzielne’, czyli dosłownie to, co wyraża greckie klasyczne ατομ-ος ‚niepodzielne; indivisible’ (< α + -τομ-ος). Owe únehtar to najmniejsze możliwe do wydzielenia cząstki, „najmniejsze możliwe wielkości, które ukazują wewnętrzny wzorzec, odróżniający jedną nassë od innych nassi.

Widzimy zatem, jakie można dostrzec podobieństwa między metafizyką dzieła Tolkiena, a metafizyką starożytnych Greków. Temat na pewno warty jest dyskusji, a sama książka Michaëla Devaux jest warta naszej uwagi.

_____________________

G-i-P stands for Gwaith-i-Phethain, ‚The Fellowship of the Word-smiths’ or the linguistic website devoted to post-Tolkienian constructions in the “reconstructed” languages of Middle-earth [link].

Visit us on Facebook!

G-i-P Report: Elvish dialogs from
The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Galadriel and Gandalf

Dear members of the Gwaith community. See attached the analysis of the Sindarin dialogues from The Hobbit: Battle of the Five Armies movie prepared for us by the Hungarian linguist Gábor Lőrinczi. As his previous analyses on the topic, this one is also based partly on an incomplete script fragment he has got and partly by listening to the dialogues, so it is far from fully complete, it contains many speculations, and it may not be exempt from errors and omissions. We hope the community of the Tolkienian linguists, friends of the Gwaith-i-Phethain will help us to answer many questions connected with these dialogs. As every year after the new movie we are opening the free discussion in the comments. The results of the discussion will be added to the analysis as the updates.

Przeczytaj resztę wpisu »

Zapraszamy na wykład
o alfabetach runicznych Tolkiena!

Zapraszamy do Krakowa na wykład Galadhorna o alfabetach runicznych Tolkiena. Więcej informacji na plakacie i na Facebooku (tutaj).

Wybraliśmy Tolkienowskie Wydarzenie Roku 2014!


Grafika – 89ravenclaw (Deviantart)

Forum Elendili – Przyjaciele Elfów od wielu już lat organizuje głosowanie na Tolkienowskie Wydarzenie Roku. W tym roku głosowało aż 71 osób! Oto jak ukształtowały się wyniki głosowania, które trwało przez ostatnie 7 dni:

  1. Film „Hobbit: Bitwa Pięciu Armii – 50 głosów
  2. Stulecie Śródziemia (1914-2014) – 30 głosów
  3. „Boewulf” w przekładzie Tolkiena – 22 głosy

Na dalszych miejscach znalazły się: Ścięcie tzw. Sosny Tolkiena z Ogrodu Botanicznego w Oksfordzie (21 głosów), Rozszerzone wydanie „Przygód Toma Bombadila” (13 głosów), Konferencja „Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena” (12 głosów), Zorganizowanie lekcji quenya przez „Rudego Goblina” (9 głosów), Gra wideo „Middle-Earth: Shadow of Mordor” (8 głosów), Planszówka „Bitwa Pięciu Armii” (1 głos). Żadnych głosów nie dostały: Gra wideo „LEGO Hobbit”, Karcianka „Hobbit. Wyprawa po skarb”, Wydanie „Tolkien At Exeter College” Johna Gartha.

ANKIETA!

Każdy uczestnik ankiety miał 3 głosy, a głosować można było albo na Forum Elendilich, albo wysyłając do nas wiadomość e-mail zatytułowaną „Tolkienowskie Wydarzenie Roku 2014”.

Mamy wciąż wolne miejsca na Wyprawę do Anglii!

UWAGA! MAMY JESZCZE KILKA MIEJSC NA NASZĄ WYPRAWĘ DO ANGLII. ZAPRASZAMY!

Jest nas w tej chwili 24 osoby – mamy więc wciąż wolne miejsca! Zapisy przyjmuje Tomek „Tom Goold” Gubała pod adresem e-mail tgubala@gmail.com. W odpowiedzi otrzymacie szczegóły dotyczące pierwszej rezerwacyjnej wpłaty w wysokości 150,- zł. Kolejność wpłat to jednocześnie kolejność zajmowania miejsc w naszym autokarze. A zatem im ktoś wcześniej się zapisze, tym szybciej będzie mógł zająć miejsce, które chce. Zapisy przyjmujemy do 15 grudnia b.r.

Wydarzenie na Facebooku: kliknij

Poniżej prezentujemy aktualny program WYPRAWY DO ANGLII ŚLADAMI J.R.R. TOLKIENA 17-24 kwietnia 2015 roku. Cena wyjazdu to 1850,- zł (a w niej zawiera się m.in. 6 noclegów w hotelach typu Ibis Budget/schronisko młodzieżowe, 6 śniadań typu szwedzki stół, tylko jeden nocny przejazd w drodze powrotnej do Polski, przeprawa promową, przejazd wygodnym autokarem oraz opieka przewodnika tolkienowskiego – Ryszarda „Galadhorna” Derdzińskiego). Podróż organizuje specjalnie dla nas biuro podróży “Abraksas” z Katowic (strona biura), patronuje mu zaś redakcja Elendilionu.

Przeczytaj resztę wpisu »

← Późniejsze wpisy · Wcześniejsze wpisy →