Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

Konferencja Mythical Cosmos. Now And Then

W marcu tego roku w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena, zorganizowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najwyraźniej została uznana za sukces, bo pojawiły się już informacje o podobnym wydarzeniu, planowanym na przyszły rok. A ponieważ fantastyka na Tolkienie się nie kończy (choć niektórzy twierdzą, że na Tolkienie się zaczyna), tematyka jak i zasięg zostanie znacznie rozszerzony. Bowiem tym razem Instytut Religioznawstwa wraz z Katedrą Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Mythical Cosmos. Now and then, która odbędzie się 21-22 marca 2015 w Krakowie. Organizatorzy chcą zainicjować dyskusję między podejściem akademickim opartym o badania kultur tradycyjnych, starożytnych i przedchrześcijańskich, a perspektywą skupioną na analizie współczesnych mitologii, próbach odpowiedzi na pytanie czy kultura popularna, współczesna sztuka oraz media posiadają pewien mityczny potencjał. Gościem honorowym konferencji będzie profesor Robert A. Segal z Uniwersytetu w Aberdeen. Opiekunami naukowymi wydarzenia są dr hab. Izabela Trzcińska oraz znany w tolkienowskich kręgach prof. dr hab. Andrzej Szyjewski.

Poszukiwani są referenci. Aby się zgłosić, należy wysłać abstrakt, zawierający tytuł oraz temat wystąpienia (do 400 słów) wraz z uniwersyteckimi afiliacjami i zarysem bibliografii na adres: bajka@iphilis.uj.edu.pl. Termin nadsyłania to 30 grudnia 2014 roku. Językami konferencji będą angielski i polski. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów materiałów drukowanych, w kwocie 100 PLN (25 EUR).

Wśród proponowanych tematów są:

 • konstrukcja świata w antycznych mitologiach, kreacja świata i człowieka
 • porównawcze studia z zakresu wielkich tradycji religijnych w kontekście wizji stworzenia świata
 • kosmologia świętych teksów; światopogląd Indoeuropejski
 • mit kreacyjny jako źródło znaczenia i mocy; chaos versus porządek
 • herosi i tricksterzy: ich żywotna rola w powstawaniu światów. Antropocentryczne perspektywy w kosmologiach
 • chronologia mitycznych, fantastycznych i literackich światów; rola czasu w procesie kreacji, cykle literackie, seryjność i cykliczność
 • geografia mityczna; rola przestrzeni w micie kreacyjnym, w rytuale i performansie
 • tytani kreacji – sławni pisarze i ich konstrukcje świata (np. Tolkien, Lovecraft, Lem, Dukaj)
 • funkcja magicznych słów i Słowo inicjujące kreację w mitologiach i tradycjach religijnych
 • różnice, wpływy i podobieństwa między klasycznymi mitologiami, a tymi osadzonymi w literaturze, fantastyce, także w kulturze popularnej; ewolucja sposobów tworzenia światów
 • nowe wersje, dekonstrukcje, adaptacje klasycznych kosmologii, rola tłumacza; współczesne uniwersa mityczne, kolektywne mitologie
 • rozmyte uniwersa: poetyckie światy i pejzaże snu; miejskie legendy; mitologie codzienności.

Źródło: https://www.facebook.com/sacrum.tolkien

Kategorie wpisu: Fandom tolkienowski, Informacje medialne, Wydarzenia

Brak komentarzy do wpisu "Konferencja Mythical Cosmos. Now And Then"

Zostaw komentarz