Aktualności ze świata miłośników twórczości Tolkiena

Tołkiny w Barcji gniazdem rodu Tolkienów? (II)

Przeczytaj też pierwszą część naszego dziennikarskiego śledztwa pt. „Czy Tolkienowie pochodzili z Warmii?”. Piszemy w nim o alternatywnej a bardzo prawdopodobnej etymologii nazwiska Tolkien i o możliwym pochodzeniu Tolkienów z Prus Wschodnich, a konkretnie z Barcji, z małej wioski Tołkiny (Tolksdorf) w dzisiejszej Polsce.

ostpreussenBył obywatelem Królestwa Prus. W roku 1883 ukończył słynne w niemieckim obszarze językowym Collegium Fridericianum w Królewcu (Königsberg; o szkole, zwanej po niemiecku Königlichen-Friedrichs-Kollegium, przeczytacie tutaj). Abiturientem tej samej szkoły był słynny filozof Emmanuel Kant, a uczył w niej między innymi działacz polski, K. C. Mrongowiusz). Jako filolog klasyczny, pracujący w Lipsku (Leipzig), Johannes Tolkiehn napisał między innymi: Homer und die römische Poesie (1900), Philologische Streifzüge (1916), Ars grammatica (1913, 1928). Nosił prawie takie samo nazwisko jak inny Jan Tolkien, filolog z Oksfordu.

Profesor Johannes Tolkiehn należał do wschodniopruskiego rodu (lub gałęzi rodu), który na przestrzeni wieków pisał swoje nazwisko Tolkien i Tolkiehn (a także: Tolken, Tolkihn, Tolkin, Tollkiehn, Tollkien, Tollkuehn, Tollkühn – patrz np. strona wymieniająca wszystkie niemieckie nazwiska). Współcześnie jeden z przedstawicieli tego rodu, niemiecki naukowiec, prof. dr Günther-Ulrich Tolkiehn z Wildau (w Brandenburgii) zapytany w 2003 r. o swoją genealogię przez tolkienistę o pseudonimie Almacundo, wyjaśnia genezę i etymologię swojego nazwiska w następujący sposób (patrz wpis na forum TheOneRing). Dr Tolkiehn na własną rękę przeprowadził kwerendę biblioteczną i badania genealogiczne, mające na celu ustalenie powiązań jego rodziny z angielskimi Tolkienami.  Jego ustalenia (bazujące przede wszystkim na pracy jednego z jego dawnych krewnych, pastora Heinricha Tolkiehna)  są następujące:

  • Krewni Tolkiehnów żyli w Prusach Wschodnich (niem. Ostpreußen), które po 1945 r. zostały rozdzielone tak, że dziś ich część to polskie woj. warmińsko-mazurskie, a część to rosyjski Obwód Kaliningradzki.
  • Ten historyczny kraj na dawnej ziemi bałtyjskich* Prusów należał od pocz. XIII w. dialektalnie do obszaru dolnoniemieckiego (dialekty dolnosaskie i dolnofrankońskie, których użytkownicy byli w średniowieczu osadnikami sprowadzanymi przez Zakon Krzyżacki; od dialektu dolnoniemieckiego wyodrębnił się też język niderlandzki). Na terenie Prus Wschodnich posługiwano się też bałtyjskim językiem pruskim oraz polskimi gwarami Mazowsza. Wszystkie te warstwy językowe miały wpływ na nazewnictwo osobowe i miejscowe w Prusach Wschodnich.
  • Prof. Tolkiehn twierdzi, że według tradycji rodzinnej ich nazwisko zostało około roku 1800 zmienione z Tolkien (uczony twierdzi, że w archiwach rodzinnych są zapiski dokładnej daty i przedstawiciela rodziny, który „zniemczył” graficznie to nazwisko: Tolkien > Tolkiehn).
  • Według Tolkiehna nazwisko Tolkien jest typowe tylko dla obszaru Prus Wschodnich, bo wywodzi się z języka bałtyjskich Prusów. Wiele rodzin na tym obszarze ma nazwiska zakończone sufiksem -ien (np. Leptien, Monien itp.), jednak znaczenie tej końcówki nie jest do końca zbadane (wg prof. Tolkiehna). Jasna ma być natomiast pierwsza część nazwiska – Tolk. Ma ona – jak to już ustaliliśmy w pierwszej części naszego dziennikarskiego śledztwa – pochodzić z języka pruskiego i oznaczać  ‚tłumacza’, osobę, która była w średniowieczu zdolna do transakcji i konwersacji w różnych językach krzyżackich Prus (która przede wszystkim znała i prutzisch/pr?siskai, i średnioniemiecki).
  • Dziś cała grupa nazwisk, o których mowa (od Tolkien przez różne formy do Tolkiehn), nie bardzo liczna, rozpowszechniona jest przede wszystkich w okolicach Berlina, Hamburga i innych północnoniemieckich miast, do których po II wojnie odsyłano tzw. Wypędzonych (Niemców z terenów, które Niemcy utraciły po 1945 r.).
  • Prof. dr Günther-Ulrich Tolkiehn nie znalazł jednak genealogicznego łącznika między swoją rodziną, a dolno- lub górnosaksońskimi Tolkiehnami, od których wywodził się rodzina J.R.R. Tolkiena.

tolle1toll2Na pewno ważnym dla naszych badań byłoby ustalenie w jakich źródłach, w jakim okresie historii Niemiec, w której z niemieckich krain i w jakiej formie nazwisko Tolkien/Tolkiehn/Tollkühn pojawia się najdawniej. Gdyby teoria pruska znalazła stuprocentowe potwierdzenie, trzeba by było wziąć pod uwagę formę nazwy osobowej (a potem nazwiska), która pojawiała się na terenie Prus od XIV w. Według takich językoznawców jak Max Mechow od pruskiego *tulki ‚tłumacz’  pochodzą takie n. osobowe: Tuleke (1344, sołtys w Klonowken/Klonówkach koło Starogardu Gdańskiego), Tolleke (1350, komtur elbląski), Tulicke (Sambia), Tullike (okręg Wehlau/Welawa w dzisiejszym Obwodzie Kaliningradzkim), Tulke (urzędnik kamery w Nehmen), Tolike (Sambia), Tolicke (1401, Warmia), Tolk (1419, Warmia),  Tolck (Sambia, pruski chłop), Tölke (Schalwe/Sławno) oraz nazwiska: Tolk, Tolck, Tolks, Tollkien, Tollkiehn, Tolckien, Tolkin, Tollkühn, Tolket, Tolkemitt, Tolkmitt, Tolkemitz, Tolcomith, Tolksdorfer, Tolksdorff, Tulke, Tulkini.

TolkemitZ tymi nazwami osobowymi związane są pruskie (warmińskie i mazurskie) nazwy miejscowe: Tulkin/Tolken (1315, urząd komory w Nehmen, powiat Mohrungen/Morąg), Tolkynen (1415, powiat Rastenburg/Kętrzyn – wbrew powojennym polskim źródłom, nazwa Tolkynen dla wsi Tolksdorf/Tołkiny pojawia się tylko w XV w., a nie do 1938 r.; nazwa Tołkiny to powojenny „chrzest” wsi, która przez większość swojej historii nazywała się Tolksdorf), Tolksdorf, Tolkemite (1337, powiat Elbing/Elbląg; pol. Tolkmicko), Tolkemit, Tholkemyte (1425, powiat Osterode/Ostróda).

Tuż przed II wojną światową interesująca nas grupa nazwisk wciąż była znana w Prusach Wschodnich. Na przykład książka adresowa wschodniopruskiego Fischhausen (dziś Primorsk w Obwodzie Kaliningradzkim) wymienia nazwiska: Tolk, Tolkiehn, Tolkien, Tolkmit, Tolksdorf, Toll, Tollkiehn, Tollkühn. Dziś nazwiska te spotykamy przede wszystkim w północnej części RFN (np. w okolicach Hamburga), do której migrowali po II wojnie światowej Niemcy wypędzeni z dawnych Prus Wschodnich.

Zgodnie z naszymi ustaleniami najdawniejsza etymologia nazwiska Tolkien odsyła nas do języka pruskiego (z grupy języków bałtyjskich), a ewolucja mogła wyglądać tak (według mojej teorii):

prus. Tulki ‚tłumacz’
?
dolnoniemieckie Tolk(e)
?
niem. (z końcówką słowiańską?) Tolkin, Tolkien
?
zgermanizowane Tolkiehn
lub
wtórnie etymologizowane („etymologia ludowa”) Tollkühn (skojarzone z niem. przymiotnikiem tollkühn ?ryzykancki, brawurowy, szaleńczo odważny’)

Konieczna jest szczegółowa kwerenda biblioteczna. Jest wiele ciekawych niemieckich słowników, opracowań i atlasów ono- i topomastycznych. Ich ustalenia są czasem sprzeczne, np. Die deutschen Familiennamen geschichtlich, geographisch, sprachlich autorstwa Alberta Heintze i Paula Cascorbi (Halle, Berlin 1933) wywodzi nazwisko Tolkien od przymiotnika tollkühn (teoria, którą popierał J.R.R. Tolkien), a opracowanie Maxa Mechowa Deutsche Familiennamen prussischer Herkunft (Dieburg/Darmstadt, 1987) wywodzi je od pruskiego *tulki (teoria, którą J.R.R. Tolkien odrzucał w liście nr 349). Internetowy słownik średniowysokoniemieckiego (języka średniowiecznych Niemiec) podaje dwie formy, które są ilustracją tego dylematu:

  • tolke, tolc ‚tłumacz/dolmetsch, interpretator/interpres’; są tam podane przykłady z terenu Prus: der hemelesce tolke Hans; Virgilius der ist ein tolc; di dritte rede ist ein tolk.
  • tol-küene przymiotnik ‚nieroztropny/temerarius’

Młody Ronald Tolkien już w czasach nauki w Szkole Króla Edwarda i jako student Uniwersytetu Oksfordzkiego interesował się etymologią swojego nazwiska. I już wtedy podążył za teorią „szaleńczej odwagi” (widać, że bardziej go zainspirowało tollkühn niż mniej emocjonujące Dolmetsch), tworząc takie swoje pseudonimy (patrz temat „Pseudonimy J.R.R. Tolkiena” na Forum Elendilich): Ragnald Hr?dmóding (staroangielskie hr?dmód oznacza ‚pochopny, porywczy, popędliwy’), Ruginwaldus Dwalak?neis (gockie *dwalak?neis = niem. toll-kühn), quenejskie Arcastar (to samo znaczenie) czy angielskie Rashbold (synonim).

W kolejnym odcinku naszego śledztwa spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o najdawniejszych przodków J.R.R. Tolkiena, prześledzimy dzieje Tolkienów/Tolkiehnów/Tollkühnów w  Saksonii (określimy czy chodzi o Górną czy Dolną Saksonię) i spróbujemy odnaleźć najdawniejszy dokument z zapisanym nazwiskiem rodowym Tolkienów. Kiedyś też na pewno udamy się do Tołkinów w warmińsko-mazurskim i zobaczymy okiem kamery i aparatu fotograficznego, jak wygląda kraina, z której pochodzą (być może) Tolkienowie…

c.d.n.

__________________________

* Używam formy bałtyjski, a nie bałtycki, żeby czytelnik LNDLN miał jasność, że chodzi o grupę języków w rodzinie indoeuropejskiej: spokrewnione  ze sobą języki pruski, jaćwięski, litewski, łotewski i ich dialekty. Czasem nazywa się je też językami ajstyjskimi (od starożytnego bałtyjskiego ludu Aestii).

Kategorie wpisu: Biografia Tolkiena, Lingwistyka

20 Komentarzy do wpisu "Tołkiny w Barcji gniazdem rodu Tolkienów? (II)"

Galadhorn, dnia 14.01.2010 o godzinie 0:39

Miłego komentowania. Ja się z Wami żegnam na ponad tydzień. Może z dalekich Gór Białych uda mi się jakoś połączyć z LNDLN, ale raczej bym na to nie liczył. Owocnych poszukiwań! Mamy jeszcze kilka orzechów do zgryzienia zanim powiemy „Nasz ci ON (tzn. Tolkien)”

KLIPS, dnia 15.01.2010 o godzinie 16:30

Taka mała poprawka :) Miejscowość Klonowken koło Starogardu Gd. obecnie nazywa się Klonówka, nie Klonówki :)
Pozdrawiam :)

Tom Goold, dnia 17.01.2010 o godzinie 14:14

Brawo Galu, dociekania godne tolkienowskiego Indiany Jonesa. :) Od Gala wiem, że jeszcze w tym roku zrobimy wycieczkę na Warmię i Mazury by kontynuować śledztwo dziennikarskie u źródeł.

Anya, dnia 21.01.2010 o godzinie 2:13

Tak się zastanawiam, czy i we Francji nie istniał jakiś Tolquien, a sięgając wstecz do starożytności Tolkienis / Tolkienes (greka?) względnie Tolquienus / Tolqienus (łacina?). A za naszą wschodnią granicą zapewne Tolkienas / Tolkienius / Tulkinin. A nasz mistrz Tolkien wydaje mi się, że trochę pospiesznie odrzucił tezę, że jego nazwisko pochodzi od pruskiego „tulki” (tylko nie mówcie, że się stroję w szaty Gandalfa). Moim zdaniem nazwisko, które nosił mogło równie dobrze przejść ewolucję w swym rdzeniu od „tulki-” do „tolki-„. W Polsce też mamy przykład Kluczborka. Nazwa miasta wyewoluowała z niemieckiego „Kreuzberg” (nie znam niemieckiego i nie wiem czy tak się to pisze). Kreuzberg – Kruzberg – Kruzborg – Kruczborg – Kluczbork. W przypadku mistrza byłoby zapewne TULKIn – Tulkien – Tulliken (przekręcone od drugiego) – Tulken (wymawiane nieraz jako Tólken [ma być „o” z dwoma kropkami]) – Tolkien / Tolkiehn / Tolkuhn (trzy ostatnie to już kwestia pisowni i regionu Niemiec). To są tylko moje przypuszczenia snute na kanwie ciekawego artykułu i zaznaczam, nie próbuję tu tworzyć teorii.

Elendilion – Tolkienowski Serwis Informacyjny » Blog Archive » Co wiemy o przodkach J.R.R. Tolkiena (przyczynek), dnia 25.01.2010 o godzinie 15:29

[…] “Galadhorna” Derdzińskiego (ich część pierwsza znajduje się tutaj, a część druga tutaj), zdecydowałem się przedstawić mój pogląd i wiadomości na temat niemieckiego pochodzenia rodziny […]

Nolimon, dnia 01.02.2010 o godzinie 16:09

Nie upierałbym się z łączeniem Tolkienów wyłącznie z tą miejscowością Tołkiny. Wystarczy przeszukać mapy topograficzne dawnych Prus, aby znaleźć wiele innych miejscowości z rdzeniem „tol(k)”, z których najbardziej charakterystycznym jest Tolkmicko z wielkim grodziskiem staropruskim zwanym Wałami Tolkmita. Poza tym znaleźć można miejscowości Tolniki Wielkie i Małe nieopodal Tołkinów, las/uroczysko Tołkaczewo, istnieje też osada Tolko k. Bartoszyc, spora miejscowość Tolkowiec, na wschód od Tolmicka, jakiś dziwny las Tolmak/Tolmak oraz Tolkowe bagno, ot tak istniejące sobie we wsi Gronowo koło Lidzbarka…

Nolimon, dnia 01.02.2010 o godzinie 16:12

Literówka, miało być: Tolmak/Tomlak

Galadhorn, dnia 01.02.2010 o godzinie 16:42

Hej, Nolimonie. Dzięki za ciekawy wpis. Chciałem zwrócić uwagę, że tylko Tołkiny w formie z XV w., czyli Tolkynen tak bardzo przypominają całe nazwisko rodowe Tolkien/Tolkiehn. Za to w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego… można znaleźć kolejne słowiańskie i bałtyckie nazwy miejscowe, które zawierają (lub nie?) interesującą nas podstawę słowotwórczą *tolk/tlok: Tolicze (pow. bobrujski), Tolko (pow. iławkowski), Tolklauken (pow. fryszhuzki), Tollkeim (pow. iławkowski), Tołciszki (pow. lidzki), Tołcze (pow. białostocki), Tołkaciszki (pow. wileński), Tołkacze (powiaty sokólski i owrucki), Tołkaczewicze (pow. ihumeński), Tołkiany (pow. poniewieski), Tołkinie (pow. lidzki), Tołkowo (pow. kobruński), Tołkuny (pow. słonimski). Oczywiście większość tych miejscowości i powiatów znajduje się dziś poza Rzeczpospolitą – w Litwie, Białorusi, Ukrainie. Źródło jest niesamowicie ciekawe. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, polecam ten link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/S%C5%82ownik_geograficzny_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego/T

Elendilion – Tolkienowski Serwis Informacyjny » Blog Archive » Tołkiny in Warmia: a nest of the Tolkien family? (II), dnia 02.02.2010 o godzinie 14:17

[…] Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj. […]

Elendilion – Tolkienowski Serwis Informacyjny » Blog Archive » What do we know about the ancestors of J.R.R. Tolkien? (monograph), dnia 06.02.2010 o godzinie 8:53

[…] has been doing on the subject (with the results already presented on our news site as Part I and Part II), I have decided to express my view and what I have managed to learn about the origin of the […]

Piotrek, dnia 10.02.2010 o godzinie 4:43

Swoje zdanie na temat powyższego Artykułu wyraziłem już w innym Wpisie. „Nolimonie”, Dzięki za szczegółową Odpowiedź. Pragnę jednak bliższej Odpowiedzi na temat miejscowości Tolko. Czy jest taka jeszcze na Mapie Warmii i Mazur? Pozdrawiam Piotrek „Człowiek z Grójca”. Da zdrave Slavia, „Pravda viteżi”. Środa, , 2010_02_10_04_41.

Piotrek, dnia 10.02.2010 o godzinie 4:52

Dzięki za Ikonkę przy moim Wpisie. Co prawda Identyfikuję się z Barwą Zieloną, jako Kolorem Królestwa Roślin, ale Bliska mi Młoda Osoba jest zafascynowana naszymi Braćmi Mniejszymi a to już Łączy się właśnie z Barwą Różową, czyli z Królestwem Zwierząt. Pozdrawiam kefaa7, „Pijany miruvorem huorn” [:ent:]. „Nie jesteśmy po niczyjej stronie, bo nikt nie jest po naszej”. Drzewiec. Środa,, 2010_02_10_04_51.

Nolimon, dnia 12.02.2010 o godzinie 18:00

Tolko leży na zachód od Bartoczyc, na pn-wschód od Lidzbarka Warmińskiego. Co więcej, jest w Polsce prawie 90 osób o tym nazwisku. Jest też kilka osób o nazwisku Tolkmit/Tolkmitt (a kilkanaście w Niemczech). Tolksdorfów jest ponad setka w Polsce i ponas 1200 w Niemczech. Tollkuhnów jest całe 2 osoby w Polsce (b.d. lub brak w Niemczech). Warto jeszcze wspomnieć nazwisko Tulkis (prawie 100 osób) i Tulkiewicz (30) na dawnych ziemiach pruskich. Także Tołkacz (340), Tołkin (60) i inne. (źródło: moikrewni.pl).

Nērtiks, dnia 17.08.2010 o godzinie 12:07

Bardzo ciekawa hipoteza. Co mogę dodać, to że literacki język pruski znany z XVI wicznych źródeł pisanych ma w stosunku do języka XIII wiecznego z zachodniej częsci prus przesunięte samogłoski na skutek wpływu dialektu sudawskiego (z obszaru dzisiejszych Suwałk). W nazwach miejscowości i w nazwiskach ludzi język niemiecki posiadający inną historię fonetyczną zamroził XIII fonetykę pruską, i tak:

literackie: Tulki <- archaiczne: Tōlkē.
Tōlk-in to zmiana suffiksu na pruski -in, występujący w wyrazach rodzaju nijakiego meddin (las), garrin (drzewo). Być może literackiemu -in odpowiadał arachaiczny suffiks -ien/-ehn, co dawałoby prawie dokładną pruską etymologię bez potrzeby odwoływania się do języka niemieckiego. Oczywiście na gruncie niemieckim zmieniał się zapewne zapis nazwiska dostosowując się do fonetyki niemieckiej.

Pozdrawiam, Nx

Galadhorn, dnia 19.08.2010 o godzinie 13:58

Nērtiksie, wielkie dzięki za Twój komentarz! Dodałeś ciekawe spostrzeżenia lingwistyczne. Czy jesteś językoznawcą? Moje odwiedziny w Barcji okazały się odkrywcze i ciekawe. Niedługo relacja z wyprawy do Tołkinów na Elendilionie!

Elendilion – Tolkienowski Serwis Informacyjny » Blog Archive » Ekspedycja “Tołkiny 2010″ (cz. 1), dnia 24.08.2010 o godzinie 10:52

[…] ekspedycji: Czy Tolkienowie pochodzili z Warmii (I) – Ryszard “Galadhorn” Derdziński, Tołkiny na Warmii gniazdem rodu Tolkienów (II) – Ryszard “Galadhorn” Derdziński, Co wiemy o przodkach J.R.R. Tolkiena […]

ryszard, dnia 17.10.2010 o godzinie 10:19

„powiat Mohrungen/Mrągowo), Tolkynen (1415, powiat ”

Pozwalam sobie zwrócić uwagę że to powiat Morąg a nie Mrągowo :)
Pozdrawiam

Jozef, dnia 12.02.2012 o godzinie 11:16

Na pewno pochodził spod Tolkmicka – znanego tygla wędrówek i mieszania się różnych plemion i narodów z wielu stron Europy i Świata

Antoni, dnia 09.02.2014 o godzinie 7:18

Niedawno sie zainteresowalem tolkienem a jeszcze bardziej po ofladnieciu filmu I jak boga kocham to Sam smok wawelski opowiesc o jasiu w jaskini skarbow no I wczesniej ten slynny Gollum co Klne sie to nasze GolecGollum. Nie myslalem zeby byla lacznosc z Polska ale na tyle ze nie wytrzymalem a tu znajduje w sieci sugestie ze Rodem z polskich Tolkiewicz??? Zajmuje sie slownictwem I etologia of 60 lat wiec wstepnie bez glebszych analiz, TOLK. Nie koniecznie kiedys tak Pisano Samogloski sa plynne tak ze more byc talk telk tilk tolk tulk. Wsxystko mozliwe, w dodatku Polska mowa slynie z przestawek tak ze forma TLOK nie mniej prawdopodobna. Jako TLOK to bedzie polskie slowo. Twierdzac ze nie polskie to tylko (tolko?) zalozenie,

wiec sie pilnujmy. Nie moge powiedziec ze widze rozwiazanie ale co za niespodziewana mozliwosc. Ciag dalszy na pewno bedzie ciekawy, cz wiecej zainteresowanych tym lepiej
Antoni z Australii

Antoni, dnia 09.02.2014 o godzinie 7:30

Dalej pod kantem tolk tlumacz, po angielsku Talk to mowic, spodziewam sie ze to tylko zalozenie, polskie slowa maja glebitwe filozoficzna za soba tak ze talk=gadac to za proste. Chcial niechcial nazuca mi sie polskosc owszem to tylko zmysl ale ja night zmyslu nie lekcewaze, w koncy klucz w dowodach
Czesc szczesliwego polowania

Udalo sie rozszufrowac Riess von Riesenhort na polszczyzne, katowala mine ta nazwa ale po dwoch miesiacach moge orzec ze to przekrecona stara polszczyzna

Czesc
Antoni z Australii

Zostaw komentarz